top of page

BASIC LABOR FORCE CONDITIONS:

 

Child and young workers:

Amid the implementation of the needs of the basic labor force, Hatem performs the targets of the necessities of its establishment, and, meanwhile, gives importance to rights and obligations formed within the national law.

Hatem does not employ juvenile laborer or young worker.

In case of such a need, Hatem takes action within the scope of “The Regulation about Child and Young Workes Employment” published at the Official Gazette at June 10, 2003.

This legislation identifies “young worker” as one above the age of 15 and below the age of 18, and “child worker” as one attaining the age of 14 and completing his/her primary education.

 

Forced Labour and involuntary servitude:

Hatem does not administer any kind of forced labour and involuntary servitude. The employment relation is based on voluntary and mutual assents without a penalty threat. No forcibly and imperative practice can be performed in the company.

 

Discrimination:

Hatem guarantees nondiscrimination at employment and business. Hatem does not implement discrimination at employment and business..

 

Freedom of Organization and Collective-Labor Bargaining:

Hatem respects the right of freedom of association and collective-labor bargaining.

 

  • Employees may establish an own labour association or join one.

  • Hatem respects the full freedom of the labour organizations to form their codes and rules.

  • Hatem respects workers’ right to attend or avoid the legal activites to establish, join or help a labour organization and does not punish or discriminate them for using these rights.

  • Hatem negotiates with established labour associations or their representatives to reach a collective labor agreement by showing the best effort.

İşletmemiz, aşağıdaki çalışama ilkelerine uymayı kabul eder.

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi
Çalışan bir personel işverenle arasında kendisinin rızasıyla kurulan iş sözleşmesi gereği ücret karşılığı ödevli olduğu işi yapmakla yükümlüdür. Çalışan kişi rızası dışında fazla mesai veya iş sözleşmesi dışında bir işte çalışma yaptırmamayı taahhüt eder.

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi
İşletmemiz çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almamayı taahhüt eder.

Ayrımcılığın Önlenmesi
Çalışanlar arasında kesinlikle dil, din, ırk, mezhep renk, etnik köken, medeni durum, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, yaş, hamilelik ve engellilik ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi taahhüt eder.

Bu işlerin yapılmasında kanunların hamilelere, genç işçilere ve engellilere tanıdığı özel çalışma şartları dışında tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunar.

İnsana Yakışır Çalışma Saatleri
Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı, yapılması durumunda Kanunlarca ve müşteri standartlarında belirtilen haftalık ve yıllık fazla mesai limitlerine uymayı, yapılan fazla mesainin ücretinin Kanunlarca belirtilen zamlı ücretten hesaplanarak ödemeyi taahhüt ederiz.
 

Adil Ücret ve Ödemeler
Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı, bulunduğumuz bölgedeki asgari yaşam standardını karşılamayı taahhüt eder.

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları
Çalışanlar kolektif şekilde birleşerek toplanabilir, sendika veya yasal derneklere üye olmakta yasal şartlara uyması kaydıyla özgürdürler. Çalışanlar sendika, dernek veya topluluğa üye olmaları nedeniyle iş akitleri fesh edilemez veya ayrımcılık yapılamaz. İşveren olarak çalışanların yasal haklarını korunması ve çalışanların haklarına saygı duyulduğu bir ortamın oluşmasını sağlamak başlıca görevimizdir.

Disiplin / Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi
Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel, cinsel veya psikolojik taciz, mobbing, tehdit ya da zorlamaya izin vermemeyi taahhüt eder.

Temsil Edilme Özgürlüğü
Yasal şartlar ve standartlar gereği, çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder ve kendilerini ifade edebilmelerini destekleriz.
 

bottom of page